De heer A.C.M. van Eekhout (Arnold)

a_c_m_vaneekhout2.jpg Arnold van Eekhout

Functie:

Lid verenigde vergadering namens Bedrijfsgebouwd

Woonplaats:

Dordrecht

Telefoonnummer:

06 - 53 21 78 26

E-mailadres:

a.vaneekhout@wshd.nl

Nevenfuncties

 Instantie/bedrijf/beroep  Bezoldigd/onbezoldigd
 Lid raad van aandeelhouders Hoge Devel Zwembadencomplex BV in Dordrecht  B
 Voorzitter vereniging Economisch Culturele Club  O
Adviseur college dijkgraaf en heemraden WSHD  O
Lid bestuur Rotary Club Johan de Witt Ter Merwe, Dordrecht  O