De afgelopen tijd hebben we onze werkzaamheden afgerond in de Immanuel Kantstraat in Rotterdam.

In de Immanuel Kantstraat in Rotterdam hebben we een persleiding van gemaal Spinozaweg vervangen. Aangezien de Gemeente Rotterdam tegelijkertijd werkzaamheden aan de riolering in deze buurt moest doen, hebben we het werk gecombineerd. Zo bleef de overlast voor de omgeving beperkt. 

Werkzaamheden Immanuel Kantstraat Rotterdam

Gemaal Spinozaweg

Een persleiding is een buis waarmee een gemaal water afvoert. Dit gebeurt bijvoorbeeld als er wateroverlast is na een flinke regenbui. Doordat er in de toekomst hevigere regenbuien zullen ontstaan moet het gemaal in staat zijn om in korte tijd veel water weg te pompen. De nieuwe persleiding die nu is aangelegd zorgt ervoor dat het gemaal Spinozaweg een grotere capaciteit heeft. Daarmee is de Molièrebuurt klaar voor de toekomst.