De persleidingbreuk bij Oude-Tonge die dinsdagavond ontstond, is hersteld. De werkzaamheden aan de Langeweg / 1e Groeneweg zijn afgelopen weekend afgerond. Het herstel duurde langer dan verwacht.

De scheur van 15 centimeter bevindt zich in een rioolbuis op een diepte van 5 meter. Een sloot moest worden afgedamd, er zijn wegafzettingen en overdag zijn er verkeersregelaars. 

Omwonenden hebben veel hinder van de tankwagens die nu tijdelijk het rioolwater vervoeren. Het waterschap verontschuldigt zich voor de overlast. 

De aannemer probeert vanavond nog de defecte rioolwaterpersleiding te repareren. Als dat lukt gaat het rioolwater per direct weer door de leiding en kunnen de tankwagens per direct stoppen. 

Zo niet, dan wordt de hele nacht doorgewerkt om het probleem zo snel mogelijk op te lossen en de overlast verder te beperken.

Reparatie van een persleiding bij Oude-Tonge