Oostmolendijk in Ridderkerk

Bezoekers van de Crezéepolder in Ridderkerk parkeren veelal hun auto in bermen en bochten van de Oostmolendijk. Dit levert gevaarlijke verkeerssituaties op en er ontstaat schade aan bermen. In overleg met gemeente Ridderkerk en politie geldt er een parkeerverbod. Bezoekers kunnen parkeren op het parkeerterrein bij Hofstede de Paradijshoeve.

Het parkeerverbod is met diverse borden aangegeven en loopt van het gedeelte Oostmolendijk tussen de Rotterdamseweg en Oudelande. Dit parkeerverbod geldt niet voor de parallelweg Oostmolendijk. Bewoners en andere belanghebbenden zijn eerder hierover geïnformeerd.