Vanaf deze week wordt het waterpeil in de sloten verlaagd. Zo maken we ruimte voor het opvangen van regenwater. De komende tijd zullen we het water op de eilanden geleidelijk naar winterpeil brengen.

Jaarlijks wordt het waterpeil in oktober verlaagd naar winterpeil. Dit doen we om de neerslag op te vangen die valt in de herfst- en wintermaanden. Hierbij houden we rekening met het weer. Omdat er deze dagen veel neerslag valt starten we nu al met het verlagen van het waterpeil. In 2018 bijvoorbeeld zijn we pas eind oktober naar winterpeil gegaan vanwege de droogte van de zomer ervoor.

Werkwijze

Het verlagen van het water naar winterpeil neemt ongeveer twee weken in beslag. De verlaging gebeurt geleidelijk, onder meer om schade aan de oevers te voorkomen. Het verschil tussen zomer- en winterpeil komt voornamelijk voor in landelijk gebied in de Hoeksche Waard, IIsselmonde en op Goeree-Overflakkee. In stedelijke gebieden en op Voorne-Putten geldt over het algemeen gedurende het hele jaar een vast waterpeil.

De hoogte van het zomer- en winterpeil in elk peilgebied is in een peilbesluit vastgelegd. Meer informatie lezen en peilbesluiten inzien kunt op deze pagina: https://www.wshd.nl/peilbesluiten