Deze maand stappen we over van zomerpeil naar winterpeil. Onze peilbeheerders laten het waterpeil geleidelijk zakken. Dit betekent dat er minder water in de sloot staat. Dat doen we om in de winter voldoende ruimte te hebben voor het water. Zo kunnen we hevige neerslag goed opvangen en water snel afvoeren. Afhankelijk van het weer en de weersomstandigheden staan de peilen in ons hele gebied uiterlijk eind oktober op winterpeil. 

Geleidelijke overgang 

Het verlagen van het water in de sloten doen we geleidelijk. Zo voorkomen we schade aan de oevers en de natuur. De juiste waterhoogte is per peilgebied vastgelegd in een peilbesluit. Het verschil tussen zomer- en winterpeil komt voornamelijk voor in landelijk gebied. In steden en dorpen geldt over het algemeen gedurende het hele jaar een vast waterpeil.

Voldoende onderhoud 

Niet alleen het winterpeil draagt bij aan droge voeten in de winter. Ook het onderhoud aan de watergangen is belangrijk. Zo moeten alle slootkanten voor 1 december gemaaid worden. Ook overhangende bomen en struiken moeten weg. Woont u aan een sloot of watergang? Zorg dan dat het onderhoud tijdig wordt uitgevoerd.