Als inwoner kun je weer subsidie krijgen voor het opvangen van regenwater of het vergroenen van je tuin of buurt. Door het succes van de regeling eerder dit jaar was de subsidiepot eind deze zomer al leeg. De subsidieregeling is verruimd.

Waterschap Hollandse Delta wil inwoners stimuleren om maatregelen in hun eigen omgeving te nemen. Er zijn heel veel manieren om regenwater op te vangen, zoals daken met sedumplantjes, het vervangen van tegels door planten, regentonnen en ondergrondse wateropslag.

Ook verenigingen, VVE’s en scholen kunnen nog steeds subsidie krijgen voor watervriendelijke acties.

Vergoeding actie in 2021

Heb je dit jaar maatregelen genomen, maar geen subsidie aangevraagd, bijvoorbeeld omdat de subsidiepot leeg was? Dan kun je alsnog een verzoek indienen. Je gebruikt hiervoor het aanvraagformulier op de website van waterschap Hollandse Delta. Heb je een subsidie aangevraagd, dan neemt het waterschap die in behandeling. De beslissing en mogelijke uitbetaling zal in 2022 zijn.

Meer geld in 2022

Waterschap Hollandse Delta bereidt zich voor op een klimaat met extremer weer. Zoals hoosbuien, hogere temperaturen en langere perioden van droogte. Daarom neemt het waterschap maatregelen om regen op te slaan en langer vast te houden. Ook steeds meer inwoners willen watervriendelijke maatregelen nemen. Daarom zal er in 2022 meer geld beschikbaar zijn dan dit jaar. Waterschap Hollandse Delta zal de startdatum van de subsidie 2022 op de website en sociale media bekendmaken.

Bekijk alle informatie over de subsidieregeling