Fietsers tussen Ridderkerk en Rotterdam kunnen nu fluitend de file op de A15 voorbij fietsen. De fietsroute F15 IJsselmonde is namelijk af. Staatssecretaris Vivianne Heijnen (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) heeft samen met de betrokken partijen, waaronder waterschap Hollandse Delta, de route officieel geopend.

De F15 IJsselmonde bestaat uit twee routes van elk 18 kilometer. Onderling zijn deze routes op meerdere plekken met elkaar verbonden en kunnen fietsers zo de A15 oversteken. De provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de gemeenten Barendrecht, Ridderkerk en Albrandswaard en het waterschap Hollandse Delta werkten de afgelopen vier jaar aan het verbeteren van de fietspaden om deze gemeenten en Rotterdam beter met elkaar te verbinden.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen verrichte de opening van de fietsroute, door samen met de regiobestuurders officieel het beeldmerk op de route aan te brengen. De staatssecretaris: “Fietsen is goed voor de gezondheid, voor schone lucht en voor het klimaat. Bovendien kan meer gebruik van de fiets zorgen voor minder drukte op de weg en in het OV. Ik vind het dan ook belangrijk dat mensen makkelijk de fiets pakken om van A naar B te gaan. De F15 snelfietsroute is een mooi en concreet voorbeeld daarvan. Hiermee kunnen bewoners zich veilig, snel, comfortabel én schoon verplaatsen binnen hun eigen regio.”

Aantrekkelijker en veiliger
Henk van der Drift, heemraad waterschap Hollandse Delta: “Als wegbeheerder van alle wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom in Zuid-Holland Zuid zijn we heel blij met de fietssnelroute F15. Het is een veel betere inrichting geworden die bijdraagt aan ieders veiligheid. Rotondes zijn verbeterd, fietspaden zijn verbreed, vrijliggend gemaakt en waar nodig nieuw aangelegd.”