Moestuintjes, een klimwand en een wadi van boomstammen: zo ziet het nieuwe schoolplein van de Dordtse Vrije School er tegenwoordig uit. Op donderdag 21 april is het groenblauwe schoolplein van de school feestelijk geopend. Om een deel van de kosten vergoed te krijgen, loopt er een subsidieaanvraag van de school bij Waterschap Hollandse Delta. Ter ere van de opening waren heemraad Henk van der Drift, medewerker Subsidie Camilla Mastenbroek en medewerker Jeroen Jongeleen aanwezig.  

Om de opening van het plein goed in te luiden gaf de kinderburgemeester Jacob Mooij een korte toespraak. Daarna volgden enkele wethouders van de gemeente Dordrecht en de schoolleiding. Verder was er muziek, koffie en thee met taart en een lentemarkt door klas 4. Camilla Mastenbroek van Waterschap Hollandse Delta vertelt: “Het was leuk om te zien hoe het grijze betegelde schoolplein is omgevormd tot een schoolplein waarbij ruimte is voor (regen)water, planten en bomen. Voor de kinderen is er meer speelgelegenheid gekomen en ook een heuse klimmuur. Het was ook leuk om te horen dat de school veel hulp heeft gehad van de kinderen, ouders en enkele buurtbewoners bij het bedenken en uitvoeren van de werkzaamheden.”

Subsidie en samenwerking

Voor het groenblauwe schoolplein vroeg de Dordtse Vrije School een subsidie aan bij Waterschap Hollandse Delta. Met zo’n vergoeding kunnen instellingen zoals scholen en verenigingen tot 20 procent van hun gemaakte kosten terugkrijgen. Daarnaast heeft de school ook een subsidie gekregen van de gemeente Dordrecht en werd het project gefinancierd met eigen middelen, ouderbijdragen, fondsen en donaties in natura. Projectleider Lotti Hesper: “Vele handen hebben het plein mogelijk gemaakt. Zoals ouders die muurtjes kwamen stapelen, bankjes timmeren, een wilgenhut vlechten of meer dan 100 klimgrepen monteren. Een kleuterjuf die met het idee kwam om elke leerling een zonnebloem te laten zaaien voor het plein. Buurtbewoners die plantjes doneerden of hielpen met graszoden neerleggen. En het water geven van gras, planten en bomen door leerlingen, lerarenteam en BSO nu de zomer in aantocht is. Ook hebben de gemeente en andere partners en fondsen belangrijke bijdragen geleverd met euro’s, boomstammen, regentonnen, bakstenen en meer.” Het Groenblauwe schoolplein is een mooi voorbeeld van wat er met er met samenwerking en stimuleringsregelingen kan worden bereikt.  

Minder tegels, meer groen

Een groenblauw schoolplein is een buitenruimte met meer planten en natuurlijke elementen. Er zijn minder tegels, zodat regen makkelijker weg kan en de aarde meer water kan opvangen. Ook wordt het er minder heet in de zomer. Groenblauwe elementen maken kinderen spelenderwijs vertrouwd met de natuur en het klimaat. Veilig buitenspelen in de natuur prikkelt bovendien de fantasie en maakt kinderen creatiever in hun spel. Het plein kan ook als lesruimte worden gebruikt.