Bekendmaking inzake openbare zittingen van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta 

Op 15 maart 2023 vindt de verkiezing plaats van de leden van het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta.  

Op 30 januari 2023 dienen partijen die aan deze verkiezing mee willen doen hun kandidatenlijsten in te leveren, tussen 9.00 en 17.00 uur, bij het centraal stembureau van waterschap Hollandse Delta, Handelsweg 100, Ridderkerk. 

Op 31 januari 2023 zal het centraal stembureau in een besloten zitting bepalen of de ingeleverde kandidatenlijsten voldoen aan de wettelijke voorwaarden (verzuimen). Indien er verzuimen zijn, kunnen deze worden hersteld op woensdag 1 februari 2023 en donderdag 2 februari 2023 van 9.00 tot 17.00 uur bij het centraal stembureau van waterschap Hollandse Delta, Handelsweg 100, Ridderkerk. Het proces-verbaal, de kandidaatlijsten (H1), de machtiging om aanduiding boven kandidaatlijst te plaatsen (H3.1) en ondersteuningsverklaringen (H4) m.b.t. nieuwe politieke partijen liggen bij het centraal stembureau ter inzage vanaf 1 februari 9.00 uur tot en met donderdag 2 februari 17.00 uur.

  • Op vrijdag 3 februari 2023 zal het centraal stembureau in een openbare zitting om 17.00 uur in het waterschapsgebouw, Handelsweg 100, Ridderkerk, de kandidatenlijsten definitief vaststellen. In deze zitting worden ook de lijstnummers bekend gemaakt. Het proces-verbaal van deze zitting ligt vanaf maandag 6 februari 9.00 uur ter inzage. De onherroepelijk vastgestelde kandidaatlijsten worden gepubliceerd in het waterschapsblad en op de website van het waterschap.
  • Op donderdag 23 maart 2023 zal het centraal stembureau in een openbare zitting om 10.00 uur in het Schap, Handelsweg 110, Ridderkerk, de uitslag van de verkiezing definitief vaststellen. 

Ridderkerk, 19 januari 2023