Met ingang van 2023 worden de besluitvormende vergaderingen van het algemeen bestuur (Verenigde Vergadering) weer voorbereid door drie adviescommissies. Hiermee is de commissiestructuur uit de periode voor 2021 nieuw leven ingeroepen. De commissies worden bemenst door VV- en/of steunfractieleden. 

De openbare commissievergaderingen van waterschap Hollandse Delta zijn op 9 en 10 mei 2023. De vergaderingen beginnen om 14.00 uur en vinden plaats in Het Schap aan de Handelsweg 110 te Ridderkerk.

  • Op  9 mei vergadert de gecombineerde commissie Waterhuishouding en Waterzuivering (Water)/commissie Waterkering, (Vaar)Wegen en Vergunningverlening (WWV). 
  • Op 10 mei vergadert de commissie Middelen, Bestuurlijke Zaken en Handhaving (MBH).

De commissievergaderingen zijn ter voorbereiding van de Verenigde Vergadering van 24 mei 2023.

De agenda's en stukken voor de vergaderingen zijn digitaal te raadplegen via de vergaderkalender op onze website(externe link). Hier kunt u ook de vergaderingen volgen via de livestream en/of achteraf terugkijken.