De besluitvormende vergadering van het algemeen bestuur (de Verenigde Vergadering) wordt voorbereid door drie adviescommissies. De commissies worden bemenst door VV- en/of beëdigde steunfractieleden. De komende vergadercyclus is op 4, 5, 6 en 20 september.

Deze bestuursvergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in Het Schap aan de Handelsweg 110 in Ridderkerk.(externe link) U kunt de vergaderingen fysiek bijwonen en/of live volgen via de stream op onze website. 

  • Op 4 september om 14.00 uur vergadert de commissie Waterhuishouding en Waterzuivering (Water)
  • Op 5 september om 14.00 uur vergadert de commissie Waterkering, (Vaar)Wegen en Vergunningverlening (WWV). 
  • Op 6 september om 14.00 uur vergadert de commissie Middelen, Bestuurlijke Zaken en Handhaving (MBH).

De commissievergaderingen zijn ter voorbereiding van de Verenigde Vergadering van 20 september 2023 (aanvang 19.00 uur).

De agenda's en stukken voor de vergaderingen zijn digitaal te raadplegen via het bestuurlijk informatiesysteem(externe link). Hier kunt u ook de vergaderingen volgen via de livestream en/of achteraf terugkijken. 

In het bestuurlijk informatiesysteem van waterschap Hollandse Delta staan onder andere de agenda's en stukken van de openbare vergaderingen.