De wijk Beverwaard in Rotterdam is geselecteerd om mee te doen aan de ontwerpprijsvraag ‘Panorama Lokaal’. Doel hiervan is om woonwijken aan stadsranden een positieve impuls te geven. Dat kan Beverwaard gebruiken. Inwoners zijn ontevreden over hoe hun buurt eruit ziet. Ook de riolering en opvang van water moet verbeterd. Panorama Lokaal is een idee van het College van Rijksadviseurs. Gemeente Rotterdam, waterschap Hollandse Delta en de woningcorporaties Woonbron en Woonstad meldden de wijk aan voor deze prijsvraag. 

Campagnebeeld PanoramaLokaal vrouw met hond bij flatgebouw

Samen met inwoners en ondernemers

De aanmelding van Beverwaard gebeurde in samenwerking met bewoners, winkeliers en de Landschapstafel. Zij willen via Panorama Lokaal deze jaren 80 wijk, met de karakteristieke woonerven, toekomstgericht maken en positief op de kaart zetten.

Waarom Beverwaard?

De keuze van Beverwaard komt door de situatie in de wijk. De jaren 80 wijk moet een wijk worden met energiezuinige, betaalbare woningen en klimaatbestendig. De wijk is nu namelijk nog niet voorbereid op een veranderend klimaat. Denk hierbij aan wateroverlast door extreme hoosbuien of juist hitte tijdens droogte. Goed waterbeheer is hierbij de oplossing.

Heemraad Johan van Driel: “Deze wijk is een interessante puzzel. De wijk is dicht bebouwd met huizen. Weinig sloten en singels, dus weinig ruimte voor het opvangen van regenwater. Daarnaast ligt het naast een dijk én onder de zeespiegel. We werken graag samen met organisaties en inwoners om oplossingen te vinden. Binnenkort kunnen ontwerpbureaus zich inschrijven. Ik kijk uit naar de ideeën en oplossingen.”

Aanpak met 3 werkgroepen

Het doel is om met 3 groepen aan de slag te gaan. Een werkgroep met inhoudelijke experts stroopt de mouwen op voor deze opdracht. Een klankbordgroep vertegenwoordigt de wijk. In de stuurgroep zitten vertegenwoordigers van de coalitiepartners, inclusief een lid van de gebiedscommissie IJsselmonde. Bovendien worden alle bewoners en ondernemers van Beverwaard op de hoogte gehouden via de lokale communicatiekanalen.

Oproep aan ontwerpers

De komende weken wordt voor Beverwaard een innovatieve en uitdagende opdracht geformuleerd. Daarna is het de beurt aan multidisciplinaire ontwerpteams. Creatieve teams van architecten, stadsmakers, landschapsarchitecten en andere creatieve denkers kunnen zich inschrijven op een locatie door een motivatie en portfolio in te sturen. Per locatie worden er maximaal 3 teams geselecteerd die daarna met de opdracht aan de slag gaan, in samenwerking met de lokale coalitie en bewoners. Bekijk meer informatie over de ontwerpprijsvraag op de website Panorama Lokaal.

Over Panorama Lokaal

Het College van Rijksadviseurs wil met Panorama Lokaal een nieuwe impuls geven woonwijken aan de rand van stad en buitengebied, gebouwd in de jaren 60, 70 en 80. Heel herkenbare woonwijken, waar veel mensen zich thuis voelen, maar die ook toe zijn aan een flinke opknapbeurt. We willen energiezuinige, betaalbare woningen en klimaatbestendige wijken; niet alleen eengezinswoningen, maar ook woningen die geschikt zijn voor het groeiend aantal ouderen en kleine huishoudens. En we willen dat het aangrenzende landschap onderdeel wordt van de wijk en dat de biodiversiteit wordt vergroot.