Haar muurschildering, over zwerfafval en schoon water, prijkt op een muur van ruim 9 bij 2 meter. Een fraai aanzicht voor wie met de pont oversteekt van Nieuwendijk in de Hoeksche Waard naar het eiland Tiengemeten. Het is kunstenares Ida Wiersma uit Sliedrecht gelukt om de lege muur van gemaal De Eendragt in Zuid-Beijerland geheel te beschilderen. Op maandag 11 oktober is haar werk onthuld. Samen met de kunstenares bracht Heemraad Harry Wagemakers van waterschap Hollandse Delta het laatste likje verf aan.

Een race tegen de klok was het, voor Ida Wiersma, om alle details op de muur natuurgetrouw te maken. De dag van de onthulling naderde, terwijl een aantal werkdagen in het water was gevallen door regen. En dat sluit aan bij haar onderwerpkeuze: onze bewuste omgang met water. In haar transformatie van afvalsoorten, van donker naar licht, toont zij dat plastic en zwerfvuil niet in het water thuishoren. Ida: “Afval wat we weggooien komt uiteindelijk vaak in het water terecht, de natuur komt daardoor in het gedrang. Hoe minder afval, hoe meer de natuur tot bloei komt. De transformatie verbeeldt het verlangen naar een schone, zuivere natuur."

Heemraad Harry Wagemakers onderschrijft Ida’s verhaal: “Als waterschap zijn we trots en blij met deze uiting die veel inwoners zal inspireren. Tijdens onze actie Scheppen voor schoon water vroegen we mensen om zwerfafval uit het water te vissen. Deze muurschildering houdt ons voor dat we de natuur schoon en afvalvrij moeten houden, met zijn allen, als echte waterbazen.”

Ida Wiersma en Harry Wagemakers

Schilderen voor schoon water

Schilderen voor schoon water is één van de acties van het waterschap tijdens de campagne ‘Scheppen voor Schoon Water’. Samen met alle waterschappen in Nederland wil waterschap Hollandse Delta het waterbewustzijn bij inwoners vergroten. Zwerfafval is namelijk slecht voor de kwaliteit van het water en voor planten en dieren. Ieder die zo meehelpt, is volgens de campagne een echte ‘Waterbaas’. Net zoals Ida; al hanteerde zij ditmaal een kwast en geen grijparm.

Verantwoord waterbeheer

Naast schoon water, is voldoende water ook belangrijk in ons klimaat waarin zowel extreme regen als droogte kan voorkomen. Inwoners kunnen hierop inspelen door tegels uit de tuin te halen en bijvoorbeeld een regenton neer te zetten. Meer groen helpt om water langer vast te houden, maar helpt ook om hitte te weren bij felle zon. Het waterschap geeft nog meer tips via de website: www.wshd.nl/waterbazen.