Op vijf plekken in ons werkgebied gaan we de komende jaren onder water dijken versterken, zodat ze voldoen aan de eisen die we aan de dijken stellen voor de toekomst. De plekken waar we aan de dijken gaan werken zijn: Oude Maas ter hoogte van Hoogvliet en Spijkenisse, Hartelkanaal, Haringvliet ter hoogte van Middelharnis en Grevelingen ter hoogte van Ouddorp. Op maandag 20 december en dinsdag 21 december organiseren we over deze werkzaamheden drie online informatiebijeenkomsten.

Op de vijf locaties gaan we het onderwatertalud minder steil maken en worden er stenen gestort. Daarmee wordt voorkomen dat er zand uit het onderwatertalud zou kunnen wegspoelen, waardoor de dijk op de lange duur zou kunnen verzwakken.

Ter inzage
Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden hebben we een Projectplan Waterwet gemaakt. Dit projectplan ligt, met alle bijbehorende bijlagen, van 9 december tot en met 19 januari ter inzage. Meer informatie hierover is de vinden op de speciale projectpagina. Hier vindt u onder meer een link naar de digitale stukken, een overzicht van plaatsen waar de stukken fysiek kunnen worden ingezien en informatie over hoe u een zienswijze of reactie op het ontwerp Projectplan kunt indienen.

Aanmelden
Tijdens de online informatieavond geven we uitleg over het ontwerp Projectplan en kunnen vragen worden gesteld. Vanwege de geldende coronamaatregelen vindt de informatieavond online plaats. Met het oog op de techniek worden belangstellenden gevraagd zich vooraf aan te melden voor de bijeenkomst.