Waterschap Hollandse Delta sluit een afvalwaterakkoord met de gemeente Rotterdam voor de rioolwaterzuivering in Hoogvliet.