Deze week werken wij aan het onderhoud van de Ritselaarsdijk in Westmaas. Van 3 t/m 6 mei voeren wij de asfaltwerkzaamheden uit. De resterende tijd wordt er straatwerk hersteld en worden de bermen afgewerkt en opnieuw ingezaaid.  Op 14 mei zijn alle werkzaamheden klaar.

Gedurende de werkzaamheden is de Ritselaarsdijk gestremd voor doorgaand verkeer en worden er omleidingsroutes ingesteld. Verkeersregelaars informeren over de bereikbaarheid van de woningen.

Op 3 en 4 mei wordt het oude asfalt verwijderd, op 5 en 6 mei brengen wij het nieuwe asfalt aan. Gedurende het aanbrengen van het asfalt kan er niet met de auto over de Ritselaarsdijk gereden worden.

Het verhoogde plateau op de kruising met Ritselaarsdijk / Munnikenweg brengen wij aan op 6 mei. Op deze datum zal deze kruising ook worden afgesloten en wordt er een omleidingsroute ingesteld.