Deze week onderhoudt waterschap Hollandse Delta een zogeheten griend langs het Borgmanpad bij Heerjansdam. Een griend is een vochtig stuk land, vaak buitendijks langs een rivier, in dit geval langs de Oude Maas.

Griendhout

Het griendhout, meestal wilgentakken, werd tot 1960 veel gebruikt. Rond 1960 nam de vraag naar griendhout af, waardoor veel grienden niet meer werden onderhouden. Sinds 2010 staat het griendhout weer in de belangstelling als biobrandstof. Het waterschap gebruikt het snoeihout van de griend bij Heerjansdam voor de aanleg van oevers en beschoeiing.

J. Borgmanpad

De griend bij Heerjansdam ligt langs het Drs. J. Borgmanpad. Johan Borgman (1928-1999) was een gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland en Eerste Kamerlid. Hij zette zich in voor het behoud van het open landschap. Daarom werd dit pad naar hem vernoemd.