Sloten in ons gebied zijn belangrijk voor de leefomgeving. Vissen, insecten, vogels en planten maken er allemaal gebruik van. Wij vinden het belangrijk dat de waterkwaliteit in de sloten goed is. Daarom zullen een groot aantal sloten deze zomer onderzocht worden op waterkwaliteit. En iedereen kan een sloot nomineren.

Ook dit jaar werken verschillende de waterschappen samen met Natuur & Milieu, het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en ASN Bank voor een groot landelijk burgeronderzoek naar waterkwaliteit. Met de campagne Vang de Watermonsters kan iedereen een sloot in zijn of haar buurt nomineren voor onderzoek naar waterkwaliteit. 

Elke sloot kan genomineerd worden

In en rond schoon en gezond water groeien verschillende oever- en waterplanten en leven veel soorten bodem- en waterdiertjes. Iedereen die benieuwd is naar de kwaliteit van een sloot of ander waterlichaam in de buurt kan dit keer een plek doorgeven via www.Vangdewatermonsters.nl. Daar is onder meer ook een quiz te vinden om je kennis over waterkwaliteit te testen. Burgerwetenschappers - getraind door professionals – en NIOO-KNAW gaan de genomineerde plekken onderzoeken.

Bijdrage burgers waardevol voor waterschappen
De waterschappen werken eraan het water te beschermen en de waternatuur te stimuleren en ze houden de waterkwaliteit van grote wateren voortdurend in de gaten. Omdat alle wateren met elkaar in verbinding staan, is goede waterkwaliteit overal belangrijk. In een waterrijk land als Nederland is het ondoenlijk om structureel de kwaliteit van kleine wateren te meten. Daarom is een bijdrage van burgers aan dit onderzoek erg waardevol. Ook scholen gaan in deze Watermonster-campagne aan de slag met het onderwerp, via E-learning en een praktijkles.

Partners

Vang de Watermonsters is een citizen science project van Natuur & Milieu, zes waterschappen, ASN Bank, NWB Bank, Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), Stichting Vivace, FLORON / RAVON en Vlinderstichting. De deelnemende waterschappen zijn: waterschap Brabantse Delta, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Wetterskip Fryslân, Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Rijnland en waterschap Hollandse Delta.