• Een nieuwe reden om naar buiten te gaan, krijg je met de Ontdek & Doegids voor wandelaars. Ook maak je kans op 3 regenbestendige prijzen als je 1 van de 5 Waterbazenwc-potten vindt. Wacht niet langer en wandel als een Waterbaas!
 • In 2020 zijn er -ondanks corona- weer veel mooie resultaten behaald op het gebied van dijken, schoon en voldoende water, wegen en waterketen.
 • Lees hier de berichten en besluiten van de Verenigde Vergadering van woensdag 12 mei 2021.
 • Waterschap Hollandse Delta is bezig de bediening van de keersluis Oud-Beijerland te automatiseren. Het bouwen en monteren is bijna klaar, op dit moment wordt de nieuwe installatie ingeregeld en afgesteld.
 • Waterschap Hollandse Delta realiseerde in 2020 meer projecten en activiteiten dan in voorgaande jaren. De Verenigde Vergadering, het algemeen bestuur van het waterschap, complimenteerde het voormalige college en de ambtelijke organisatie met de hogere realisatiegraad. Dat geldt voor zowel de exploitatie als de investeringen.
 • Wekelijkse rubriek Buiten gewoon groen aflevering 8:
  De Wet Natuurbescherming verbiedt tussen 15 maart en 15 juli de meeste werkzaamheden die nestelende vogels verstoren. Maar soms zijn waterschappen in het broedseizoen toch aan het werk voor uw veiligheid. 
 • Op woensdag 12 mei komen de leden van de Verenigde Vergadering, het algemeen bestuur van het waterschap, weer in vergadering bijeen. Op de agenda staan onder meer de Jaarstukken met de financiële verantwoording en de rapportage Waterwerken 2020 over de behaalde doelen en resultaten.
 • Maandag 10 mei heeft dijkgraaf Jan Bonjer van waterschap Hollandse Delta het eerste exemplaar in ontvangst genomen van de ‘Historische Atlas van de Biesbosch’. In deze atlas staan 79 kaarten die het ontstaan van dit gebied laten zien.
 • Wekelijkse rubriek Buiten gewoon groen aflevering 7:
  Chauffeurs van tractoren en vrachtwagens zitten hoog boven de weg. Zij hebben geen last van het hoge gras in de bermen. Voor automobilisten is dat wel het geval
 • De bodem en het watersysteem, ze lijken op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken te hebben. Maar niets is minder waar.
 • Ben jij tussen de 14 en 18 jaar oud en woon je in het gebied van waterschap Hollandse Delta? Wil jij de waterwereld ontdekken en meepraten met politici en andere jongeren over water? Dan ben jij de geknipte jeugdbestuurder voor waterschap Hollandse Delta!
 • Deze week werken wij aan het onderhoud van de Ritselaarsdijk in Westmaas. Van 3 t/m 6 mei voeren wij de asfaltwerkzaamheden uit.
 • Rubriek Buiten gewoon groen afl. 6. In mei start waterschap Hollandse Delta met het maaien van een smalle strook berm langs de waterschapswegen en -fietspaden buiten de bebouwde kom. Het waterschap doet dit voor de verkeersveiligheid.
 • Op 1 mei begint het zwemseizoen. Daarom houden we de kwaliteit van het zwemwater komende maanden extra goed in de gaten.
 • Je kunt voor allerlei watervriendelijke acties mogelijk een vergoeding krijgen. Denk aan meer groen en minder tegels, een groen dak of een vijver om regen op te vangen. Zowel inwoners als verenigingen en scholen kunnen een vergoeding aanvragen.