Vergadering algemeen bestuur - maart 2019

6 maart 2019 Deze maand vergadert het algemeen bestuur (Verenigde Vergadering) op 27 maart in zijn oude samenstelling. Op 28 maart is de installatie van de nieuwe Verenigde Vergadering. In maart zijn nog wel 2 commissie-vergaderingen, namelijk de commissie Water en de commissie Waterkering, (vaar)Wegen en Vergunningverlening (WWV). Deze vergaderingen gaan met name over een nadere uitwerking van het groenbeleidsplan.

De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar en vinden om 14:00 uur plaats in het waterschapshuis aan de Handelsweg 100 in Ridderkerk. Alleen het VV-overleg van 27 maart is om 19.30 uur.

 

Overzicht vergaderingen:

  •  11 maart- commissie Water
  •  12 maart- commissie WWV
  •  27 maart- Verenigde Vergadering (oude samenstelling)
  •  28 maart- Verenigde Vergadering (installatie nieuwe leden)