Renovatie rioolwaterzuivering Goedereede in volle gang

1 maart 2019
Overzicht rioolwaterzuivering | © waterschap Hollandse Delta/Arco v.d. Ree
Puntbeluchters in de tank | © waterschap Hollandse Delta
Bypassleidingen | © waterschap Hollandse Delta

De grootschalige renovatie van onze rioolwaterzuivering bij Goedereede is in volle gang. Om het zuiveringsproces niet te verstoren, plaatsen we een tijdelijke installatie inclusief leidingen, zuurstofelementen en een pomp.

Momenteel wordt het circuit leeggepompt. Daarna wordt de tank schoongemaakt en worden de binnenste twee ringen vervangen door 52 prefab betonelementen van zes meter hoog. Ook aan de betonnen loopbrug wordt gewerkt.

Zodra de renovatie klaar is kan de zuivering de komende dertig jaar het afvalwater blijven zuiveren.

De rioolwaterzuivering zuivert het afvalwater van de dorpen Ouddorp, Goedereede en Stellendam. Dit wordt door verschillende rioolgemalen verzameld en naar de zuivering gepompt. Op de zuivering wordt het vervuilde rioolwater schoongemaakt en geloosd op het oppervlakte water van het havenkanaal van Goedereede.