Waterschapsbelasting binnenkort op de mat

6 februari 2019 Deze maand verstuurt belastingkantoor SVHW in opdracht van waterschap Hollandse Delta de aanslagen voor de waterschapsbelasting 2019.
Boer met tractor op het land in stofwolk | © waterschap Hollandse Delta

Het waterschap zuivert in Zuid-Holland zuid het afvalwater van huishoudens en bedrijven, zorgt voor veilige dijken en duinen, voldoende en schoon water in sloten en plassen en ook voor veilige wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom. Om alle werkzaamheden in 2019 uit te voeren, heeft het waterschap 154,9 miljoen euro aan belastingopbrengsten nodig.

Soorten waterschapsbelasting

Er zijn verschillende soorten waterschapsbelasting. Aan elke waterschapstaak is een aparte belastingheffing verbonden. De zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing zijn voor het zuiveren van het afvalwater. Met de watersysteemheffing houdt het waterschap het water in sloten en singels schoon en op peil en wordt het onderhoud van de dijken betaald. Ook de maatregelen om wateroverlast of verdroging te voorkomen worden hiervan betaald. De wegenheffing wordt ingezet voor de wegen die door het waterschap onderhouden worden. Dit zijn de wegen buiten de bebouwde kom, met uitzondering van de provinciale wegen en de rijkswegen. Op het eiland van Dordrecht heeft het waterschap geen wegentaak.

Voorzorgsmaatregelen

Het klimaat wijzigt en daarom moeten waterschappen voorzorgsmaatregelen nemen, zoals versterking van dijken en het op peil houden van het water in sloten en singels. Door de waterschapsbelastingen zijn waterschappen in staat deze maatregelen te nemen voor een veilige en schone omgeving.

Betaling vanaf het aanslagbiljet

De definitieve aanslagen zuiverings- en/of verontreinigingsheffing bedrijfsruimten over het vorige jaar combineert SVHW vanaf 2019 zoveel mogelijk op één aanslagbiljet. Vanaf dit jaar is het mogelijk om rechtstreeks vanaf het aanslagbiljet te betalen. Dit gaat via een link of een QR code naar iDEAL. Maar de betaling is ook op www.svhw.nl via de beveiligde omgeving van ‘Mijn SVHW’ te regelen. ‘Mijn SVHW’ geeft bovendien inzicht in de status van betalingen en wanneer bijvoorbeeld een machtiging automatische incasso is afgegeven. Wanneer de belastingaanslag digitaal via MijnOverheid wordt ontvangen, is het mogelijk om snel te wisselen tussen MijnOverheid en ‘Mijn SVHW’. Inloggen met DigiD is dan maar één keer nodig.

Vragen over de waterschapsbelastingen?

Meer informatie over de waterschapsbelastingen staat op www.wshd.nl/waterschapsbelasting en op de site van SVHW: www.svhw.nl/belastingen-en-tarieven. Hier staan de antwoorden op de meest gestelde vragen. Door bij “Mijn SVHW” in te loggen met DigiD kan iedereen zijn persoonlijke aanslag digitaal bekijken en online makkelijk en snel zijn belastingzaken regelen. Liever telefonisch contact? SVHW verruimt in de periode van 11 februari tot en met 1 maart de telefonische openingstijden. In deze periode is SVHW van maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 18.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar via (0186) 577 222 of (0800) 02 00 873.