Inzage kandidatenlijst waterschapsverkiezingen

5 februari 2019 De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta maakt het volgende bekend:
© waterschap Hollandse Delta

Op 5 februari 2019 heeft het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van het waterschap Hollandse Delta in een besloten zitting de op 4 februari ingeleverde kandidatenlijsten onderzocht.

Vanaf 6 februari tot en met 8 februari 15.00 uur liggen het proces-verbaal en de ingeleverde kandidatenlijsten en indien van toepassing de ingeleverde ondersteuningsverklaringen, gedurende openingstijden, ter inzage op het waterschapshuis aan het adres Handelsweg 100, 2988 DC, Ridderkerk.

Bekijk het proces-verbaal