Definitieve vaststelling en nummering kandidatenlijsten

8 februari 2019 Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta maakt het volgende bekend:

Op 8 februari 2019 heeft het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van het waterschap Hollandse Delta in een openbare zitting de op 4 februari ingeleverde kandidatenlijsten definitief vastgesteld en de lijstnummering bepaald.
Tot en met 12 februari ligt het proces-verbaal, gedurende openingstijden, ter inzage op het waterschapshuis aan het adres Handelsweg 100, 2988 DC, Ridderkerk.