Nieuwe duikers op Voorne-Putten en Hoeksche Waard

7 december 2018 De afgelopen tijd heeft het waterschap op vier plaatsen op Voorne-Putten de bestaande bruggen vervangen door duikers. Half oktober is het laatste kunstwerk ter hoogte van t-splitsing Dwarsweg/Nieuwendijk vervangen, deze ligt in de Hoeksche Waard. Met dit project zorgt het waterschap dat het watersysteem en wegennet toekomstbestendig is.

Met de duikers worden sloten met elkaar verbonden, zodat het watersysteem weer optimaal kan functioneren. Ook maken deze kunstwerken onderdeel uit van ons wegennet. De oude bruggen waren op en voldeden niet meer aan de normen die het waterschap stelt aan het wegennet. In totaal gaat het om vijf kunstwerken op vier plekken op Voorne-Putten, namelijk twee kunstwerken aan de Trambaanpaden in Zuidland/Oudenhoorn, één aan de Kerkweg in Zuidland, één aan de Breeweg en één bij de t-splitsing Dwarsweg/Nieuwendijk, dit ligt in de Hoeksche Waard.

Het vervangen van de kunstwerken is gecombineerd met het verleggen en soms vervangen van kabels en leidingen van de NUTS-bedrijven. Door het combineren van de werkzaamheden is de periode van overlast voor de omgeving beperkt gebleven. De aannemer die de werkzaamheden namens het waterschap heeft uitgevoerd is GKB Realisatie. Omdat de nieuwe kunstwerken eerst een half jaar moeten inklinken, zal in april 2019 GKB terugkomen om de locaties te asfalteren. Zo kunnen we weer 50 jaar vooruit!

Lees meer over

waterbeheer wegbeheer