Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) en Duurzaam GWW

10 oktober 2018 Bij de uitvoer van onze taken houden we behoeften en vragen in de samenleving goed in de gaten. Ook volgen we belangrijke technische en innovatieve ontwikkelingen in ons werkgebied. Om deze redenen houden we rekening met de invloed en consequenties van ons werk en beleid op mens, milieu en maatschappij. Met andere woorden: we willen maatschappelijk verantwoord en duurzaam handelen. Hiervoor heeft uw waterschap een MVI Actieplan opgesteld.
Windmolens op een dijk

Het actieplan is gebaseerd op gemaakte beleidskeuzes. Het plan bevat onze speerpunten rond MVI en Duurzaam GWW. Daarnaast ziet u een greep uit onze acties om duurzaam te handelen en duurzaamheid toe te passen bij de uitvoering van onze kerntaken. Tenslotte zijn in dit actieplan ook de reeds door ons bereikte resultaten vermeld.