Klimaatbestendig bouwen wordt de nieuwe norm in Zuid-Holland

5 oktober 2018 Heemraad Lies Struik van waterschap Hollandse Delta tekent samen met 35 Zuid-Hollandse partijen het convenant ‘Klimaatadaptief Bouwen’. In het convenant is afgesproken dat nieuwbouwlocaties in Zuid-Holland vanaf 4 oktober zoveel mogelijk klimaatadaptief worden gebouwd en ingericht, rekening houdend met de weersextremen als gevolg van klimaatverandering.
Heemraad Lies Struik tekent convenant Klimaatadaptief bouwen | © waterschap Hollandse Delta
Groepsfoto ondertekening convenant Klimaatadaptief bouwen, met oa heemraad Lies Struik | © waterschap Hollandse Delta

Partners in het convenant zijn onder andere bouwbedrijven, gemeenten, waterschappen, de provincie, maatschappelijke organisaties, financiers en projectontwikkelaars.

Nieuwe standaarden

Klimaatverandering heeft grote impact op onze leefomgeving; we hebben te maken met heviger regenbuien en langduriger perioden van droogte. Ook staat Zuid-Holland voor een grote bouwopgave – tot 2025 zijn er in de provincie 100.000 nieuwe woningen nodig. Deze beide ontwikkelingen samen maken het van belang dat klimaatbestendig bouwen zo snel mogelijk de nieuwe norm moet worden. 35 Zuid-Hollandse partijen nemen het voortouw om hier samen op in te spelen. Ze gaan nieuwe ontwerpprincipes en standaarden te ontwikkelen, innovaties te stimuleren en meer proeflocaties mogelijk te maken. Ons waterschap ziet vooral kansen in de inrichting van de gebieden van nieuwbouwlocaties: creëer daar extra opvang van water en vergroen deze omgeving, zodat de toekomstige hevigere regenbuien veel beter opgevangen kunnen worden.  Dit initiatief sluit aan bij de Deltacommissaris, die onlangs stelde : de woningbouwopgave moet klimaatadaptief worden ingevuld.

Programma van eisen

In de nieuwe ontwerpprincipes voor klimaatadaptief bouwen worden uitgangspunten vastgelegd die leiden tot minder wateroverlast en hittestress en vermindering effecten van langdurige droogte . De partners leggen deze principes vast in een ‘programma van eisen’ voor klimaatadaptief bouwen dat vanaf begin 2019 gehanteerd zal worden, plus een ‘witboek’ met technische en economische mogelijkheden. Bovendien willen de Zuid-Hollandse partners binnen anderhalf jaar een methode opleveren waarmee je kunt bepalen of een bouwproject aan de norm voor klimaatadaptief bouwen voldoet. Er sluiten zich nog steeds partijen aan bij de coalitie, nieuwe partijen zijn nog steeds van harte welkom. De uitgangspunten en ervaringen worden beschikbaar gesteld aan andere regio’s, sectoren en diverse samenwerkingsverbanden op het gebied van klimaatadaptief bouwen.