Inloopbijeenkomst ontwikkelplan Bernisse

4 oktober 2018 Voor de zomer organiseerde waterschap Hollandse Delta een tweetal sessies over de inrichting van de oevers van de Bernisse. Tijdens deze bijeenkomsten hebben omwonenden, betrokkenen en andere geïnteresseerden kunnen meedenken over hoe het gebied rond de Bernisse ingericht moest worden. Er werden zeventien verschillende ideeën gepresenteerd.
© waterschap Hollandse Delta

In de zomerperiode hebben we alle opgehaalde informatie verwerkt in een overzichtskaart met de mogelijke toepassingen van de verschillende ideeën langs de Bernisse. Het algemeen bestuur van Hollandse Delta heeft op 27 september 2018 naar aanleiding van deze overzichtskaart de richting (budget en prioriteit bouwstenen) aangegeven waarbinnen het definitieve ontwikkelplan opgesteld mag worden. Deze randvoorwaarden zijn verwerkt in een concept ontwikkelplan.

Inloopbijeenkomst 10 oktober

Op woensdag 10 oktober tussen 15.00 – 19.00 uur organiseren wij een inloopbijeenkomst, waar wij het ontwikkelplan zullen presenteren aan de hand van de inrichtingskaarten. Omwonenden, betrokkenen en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom en krijgen de gelegenheid om nog laatste zienswijzen in te brengen. Het algemeen bestuur zal vervolgens in november het definitieve besluit nemen over het ontwikkelplan Bernisse. De inloopavond vindt plaats bij de Pannekoekenbakker, Stompaardsedijk 2, Simonshaven/Zuidland.

Lees meer over

waterbeheer