Gemaal Putten is het pronkstuk van het eiland

3 oktober 2018 “Dit is het eerste nieuwe hoofdgemaal in het bestaan van Hollandse Delta,” zei heemraad waterhuishouding Struik bij de opening van gemaal Putten. “Daarmee hebben we een toekomstbestendig en robuuste waterafvoer voor bijna geheel Putten gerealiseerd.”
Op de foto v.l.n.r.: Arnoud van Vliet (waterschap), Kees Bekker (waterschap), Ronald Philipse (Strukton), Linda-Rose Santhagens (Rijkswaterstaat), Jan Willem Mijnans (gemeente Nissewaard), Lies Struik (waterschap) | © waterschap Hollandse Delta/Tom Pilzecker

De drie pompen in het gemaal kunnen samen 450.000 liter water per minuut verplaatsen. Dat is voldoende voor het hele eiland Putten. Het overtollige polderwater stroomt via de aanvoersloot naar het gemaal. Vervolgens wordt het door de leidingen over de dijk in het Spui gepompt.

Visvriendelijk

Een gevarieerde visstand is goed voor de kwaliteit van het water. Daarom heeft Hollandse Delta gekozen voor visvriendelijke pompen en vispassage aangelegd, zodat de vissen ongehinderd heen en weer kunnen zwemmen tussen de polder en de rivier. Rijkswaterstaat heeft een financiële bijdrage geleverd aan het vispasseerbaar maken van het gemaal. Het verbeteren van de visstand is één van de eisen uit de Europese Kaderrichtlijn Water.

Verbetering waterbeheer Putten

In 2007 heeft waterschap Hollandse Delta het hele waterbeheer op Putten integraal bekeken. Er is gekeken naar de wateropgave, de waterkwaliteitsopgave, knelpunten, vismigratie, etc. Daarom zijn in de afgelopen jaren natuurvriendelijke oevers gegraven, bestaande stuwen vervangen en nieuwe aangelegd. Ook het riviertje de Dalle in Spijkenisse is breder gemaakt. Bij de stuw aan de Garsdijk is een vistrap aangelegd. Tot voor kort werd de waterafvoer van Putten geregeld door de gemalen De Biersum en De Volharding. De conclusie van deze integrale gebiedsstudie was dat de gemalen De Biersum en De Volharding, die aan het einde van hun levensduur zijn, het beste vervangen konden worden door een nieuw modern gemaal. Gemaal Putten is het pronkstuk van alle verbeteringen op het eiland Putten.

Open dag

Zaterdag 6 oktober kan iedereen zelf een kijkje nemen in het gemaal. Tussen 11.00 en 15.00 geven medewerkers van het waterschap rondleidingen met tekst en uitleg.

Bekijk de bouw van het gemaal in vogelclucht

Loading the player
De bouw van gemaal Putten

Lees meer over

waterbeheer