Hevige buien kunnen waterkwaliteit verslechteren

10 augustus 2018
Blauwalg in het water | © waterschap Hollandse Delta

Het klinkt tegenstrijdig, maar regen, vooral plensbuien, kunnen zorgen voor een verslechtering van de waterkwaliteit. Ga daarom niet zomaar het water in om af te koelen als het weer warmer wordt. Kies voor een plek waar het zwemwater gecontroleerd wordt. Kijk hiervoor op www.zwemwater.nl.

Straatvuil

In de afgelopen weken is straatvuil zoals uitwerpselen opgehoopt in goten, op velden en taluds. Door plensbuien wordt dit vuil meegenomen en afgespoeld naar sloten en singels. Hierdoor daalt het zuurstofgehalte van het water plotseling en kunnen vissen in de problemen komen. Ziet u dode (water)vogels of vissen? Meld het ons dan via 0900-2005005 of via e-mail 2005005@wshd.nl

Bacteriën

Vooral In stedelijk gebied kan het voorkomen dat tijdens of vlak na een plensbui de riooloverstorten open gaan omdat het systeem de regen niet kan afvoeren. Dat betekent dat ongezuiverd rioolwater direct wordt geloosd in het oppervlaktewater. Op veel plekken was de waterkwaliteit de afgelopen tijd al verslechterd door de hitte. Blauwalg en botulismebacteriën zijn op verschillende plekken in het oppervlaktewater aangetroffen. Deze bacteriën zijn schadelijk voor mensen en dieren. De problemen die nu spelen met waterkwaliteit, zoals blauwalg en botulisme, worden niet met enkele buien opgelost. Er is nu onvoldoende water beschikbaar om door te spoelen. Dit kan nog enkele weken tijd nodig hebben.

Maatregelen

De rest van deze week kunnen er regenbuien vallen in de regio. Wij houden de voorspellingen scherp in de gaten en ondernemen waar nodig actie. Dit doen we bijvoorbeeld door peilverlagingen uit te voeren of door tijdelijke pompen uit te zetten of inlaten dicht te zetten. Zo proberen wij ervoor te zorgen dat er voldoende schoon water beschikbaar blijft, maar wij moeten er hard voor werken om het water daar te krijgen waar het gevraagd wordt. Wij kunnen niet altijd voor voldoende zoetwater zorgen.