Droogtebericht: De Blauwe Verbinding is ingezet

5 juli 2018 Het blijft de komende weken droog en zonnig. De waterstanden op de rivier zijn iets lager dan normaal, maar er is nog voldoende water, zodat de medewerkers van waterschap Hollandse Delta zoet water kunnen inlaten in de polders. Dit vergt wel extra inspanning. De verwachting is dat dat ook de komende twee weken voldoende water beschikbaar blijft.
© waterschap Hollandse Delta

De Blauwe Verbinding ingezet tegen verzilting

Doordat de waterpeilen op de rivier iets lager zijn, dringt het zeewater bij eb al wel de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas op. Dat betekent dat we de hevel Brielselaan in Rotterdam-zuid hebben gesloten. Gelukkig kunnen we De Blauwe Verbinding inzetten om zoet water vanuit de Oude Maas bij Barendrecht naar het Zuiderpark in Rotterdam-zuid kunnen laten stromen. Onderweg profiteren andere wijken en zwemplassen van dit goede zoete water.
Zes jaar geleden hebben waterschap en andere partijen al geanticipeerd op deze verzilting en het project De Blauwe Verbinding opgestart. Vrijdag 6 juli wordt De Blauwe Verbinding officieel geopend.

Water bufferen in de Bernisse

Op basis van de watervraag in het gebied laten we maximaal water in. Daar waar noodzakelijk laten we alvast extra water in om een buffer te creƫren. Op dit moment doen we dat voor het Bernisse/Brielse Meer systeem. Dit is nodig omdat wanneer de waterstanden op de rivieren lager worden en de verzilting verder achterwaarts optreedt, de tijd per dag korter wordt dat er zoet water voor de inlaten stroomt. Van deze periodes maken we optimaal gebruik.

Monitoren dijken

Het waterschap start met het inspecteren van de droogtegevoelige kaden in het gebied. Het gaat dan om de dijken langs de Keen in Strijen, de boezemkaden aan de Boezemvliet in Maasdam en Puttershoek en boezemkaden aan het Kanaal door Voorne. Dit is een preventieve maatregel.
Vrijdag worden een aantal scheuren in de regionale kering langs de Keen bij het Buiteneinde gevuld. Gisteren zijn daar over een lengte van 80 meter een aantal kleinere scheuren aangetroffen. Deze dijk ligt op veengrond. De aannemer vult de dijk weer aan met kleikorrels. Aansluitend wordt de dijk regelmatig met water nat gemaakt. Bovendien inspecteren wij de reparatie dagelijks om veranderingen in de gaten te houden.

Waterkwaliteit

Op dit moment zijn er nog twee zwemwaterlocaties met een negatief zwemadvies (Wevershoek in Ridderkerk en WSV Nautica in het Brielse Meer). Door de warme temperaturen kan de waterkwaliteit verminderen en kan blauwalg optreden. Wilt u zwemmen in buitenwater, controleer dan altijd eerst via www.zwemwater.nl.

Monitoren

Dagelijks monitort het waterschap o.a. de weersvoorspellingen, rivierafvoer en het zoutgehalte. Dit doen we jaarrond, maar nu nog iets intensiever. Mocht het noodzakelijk zijn staan we vervolgens direct paraat om in te grijpen daar waar nodig.