Tijdelijke peilverlaging in haven Goedereede

11 juni 2018 In verband met een inspectie van de beschoeiing bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Goedereede wordt het peil in de haven vannacht met circa 80 cm verlaagd. De verwachting is dat woensdag alles weer op normaal peil is.
Haven Goedereede