Extra geld overheid nodig voor snellere aanpak wateroverlast

4 juni 2018 Gemeenten, provincies en waterschappen doen een dringend beroep op het kabinet om sneller maatregelen tegen overlast door hoosbuien mogelijk te maken. Ook waterschap Hollandse Delta. Hiermee willen wij voorkomen dat burgers en bedrijven last krijgen van de gevolgen van klimaatverandering. Voor de versnelde maatregelen ligt bij het Rijk het verzoek voor extra financiële middelen.
Door hevige regenbuien liep het weiland van deze schapen onder water.

Wateroverlast door extreem weer komt steeds vaker voor. De afgelopen week is ons land weer ernstig getroffen door hoosbuien met grote schade en overlast tot gevolg. De weersomstandigheden die we voor 2050 verwachtten treden nu al op. De hevige buien van deze week zijn een ernstige voorbode van wat ons te wachten staat.

Snelle maatregelen om schade door wateroverlast en langdurige droogte te voorkomen zijn nodig. Analyses laten zien dat als er niets wordt gedaan, we tot 2050 ruim 71 miljard euro schade tegemoet kunnen zien.

Aanpak wateroverlast moet worden versneld

Een klimaat met steeds meer extremen vraagt om aanpassingen in de inrichting van Nederland. Zo is het nodig dat water meer ruimte krijgt, onder meer door meer groen en tijdelijke opslag in steden en dorpen. Daarnaast is het belangrijk dat bij bouwplannen rekening wordt gehouden met klimaatverandering en water en dat er in het landelijk gebied voldoende waterbergingen zijn. Omdat de realiteit eist dat deze maatregelen versneld worden ingevoerd en opgepakt is extra geld nodig.