Vergadering algemeen bestuur in mei 2018

8 mei 2018
Gemaal Cromstrijen | © waterschap Hollandse Delta

In mei vergadert het algemeen bestuur (Verenigde Vergadering) van waterschap Hollandse Delta onder andere over het vaststellen van de jaarrekening 2017 en de bestuursrapportage I over 2018. Ook wordt het voorstel voor het vrijmaken van de investering voor gebiedsplan Cromstrijen fase 2. In fase 2 wordt de waterafvoer van de Torensteepolder overgenomen door gemaal Cromstrijen. Hierdoor ontstaat een robuust en klimaatbestendig watersysteem.

De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar en vinden om 14.00 uur plaats in het waterschapshuis aan de Handelsweg 100 te Ridderkerk.

De commissievergaderingen zijn ter voorbereiding van de Verenigde Vergadering van 31 mei 2018