Hollandse Delta maait wegbermen

16 mei 2018 Hollandse Delta is bezig met het gedeeltelijk maaien van bermen langs de waterschapswegen en -fietspaden. In totaal zo'n 1.600 kilometer.
© Hollandse Delta

Vanaf 1 mei tot het eind van het jaar maait Hollandse Delta alle bermen minimaal twee keer. De eerste keer gebeurt dat in de maand mei vanwege de verkeersveiligheid.

Bij de wegbermen wordt de eerste 1.5 meter uit de kant gemaaid, Op de kruispunten worden iets grotere stukken gemaaid. Zo blijft het zicht voor de weggebruiker goed.

Waterplanten

De waterplanten groeien door het warme weer sneller dan normaal.  Daarom beginnen we enkele weken eerder met het verwijderen van waterpanten uit de sloten en singels.

Lees meer over

waterbeheer wegbeheer