Hergebruik bedrijfswater zorgt voor betere waterkwaliteit

8 mei 2018 De firma Van der Baan uit Dirksland is een tulpenteelt- en broeierijbedrijf. Het bedrijf heeft fors geïnvesteerd in een duurzame uitbreiding. Er is gekozen voor een Groen Label kas, energiezuinige luchtbehandeling en recirculatie van bedrijfswater.
© waterschap Hollandse Delta/Arco v.d. Ree

Opvallend onderdeel van de bedrijfsuitbreiding is het ‘Deltaplan Waterkwaliteit Van der Baan’. In dit project zijn actieve maatregelen genomen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen van het bedrijf te beperken en meer gebruik te maken van hemelwater en gezuiverd drainwater.

Van der Baan levert met dit project een bijdrage aan de ecologische functie van de watergangen nabij het bedrijf. Uitgangspunt is dat het nu eenmaal beter is om de regelgeving voor te blijven dan pas later te moeten investeren.

Op het tulpenbedrijf zijn twee grote waterbassins geplaatst waar al het water uit de broeierij wordt gereinigd met ozon. Dit water kan vervolgens worden hergebruikt. Ook het water van het erf wordt in de bassins opgevangen en gereinigd met ozon. Vervolgens mag dit ‘schone’ water geloosd worden op het oppervlaktewater.

Project is voorbeeld voor de sector

Vertegenwoordigers van provincie Zuid-Holland en Waterschap Hollandse Delta hebben veel waardering voor de inzet van de ondernemers en adviseurs voor het innovatieve plan. Na de opening werd in kleine kring tussen ondernemers, Waterschap, provincie en KAVB uitgebreid gesproken over het project en ideeën voor soortgelijke projecten om de waterkwaliteit te verbeteren.

Subsidie

De provincie Zuid-Holland heeft subsidie verstrekt voor dit project in het kader van het PlattelandsOntwikkelingsProgramma (POP3-subsidie). Het project “Deltaplan Waterkwaliteit Van der Baan” wordt mede mogelijk gemaakt door “Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: “Europa investeert in zijn platteland” en waterschap Hollandse Delta.

Lees meer over

landbouw waterbeheer