Vergadering algemeen bestuur in maart 2018

5 maart 2018 In maart vergadert het algemeen bestuur (Verenigde Vergadering) van waterschap Hollandse Delta onder andere over het vaststellen van het Peilbesluit Johan Koert (Goeree-Overflakkee). In een peilbesluit wordt de hoogte van het water in de sloten in het betreffende gebied vastgelegd. Daarnaast beoordeelt het bestuur een aantal investeringsvoorstellen voor onder andere rioolwaterzuivering Hoogvliet en het versterken van de dijk bij Spijkenisse.

De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar en vinden plaats in het waterschapshuis aan de Handelsweg 100 te Ridderkerk.

Maandag 12 maart 2018 – 14.00 uur

Vergadering van commissie Waterhuishouding en Waterzuivering (Water)

Dinsdag 13 maart 2018 – 14.00 uur

Vergadering van commissie Waterkering, (Vaar)Wegen en Vergunningverlening (WWV)

Woensdag 14 maart 2018 - 13.00 uur (let op, gewijzigde starttijd)

Vergadering van commissie Middelen, Bestuurlijke Zaken en Handhaving (MBH).

De commissievergaderingen zijn ter voorbereiding van de Verenigde Vergadering van 29 maart 2018.