Renovatie gemaal Mookhoek

21 maart 2018 Op maandag 12 maart is de revonatie van gemaal Mookhoek aan de Zweedsestraat in Strijen begonnen.

De pompen van rioolgemaal Mookhoek worden vervangen. Het rioolgemaal in Mookhoek verzamelt het rioolwater van het dorp Mookhoek en Schenkeldijk en pompt dit door naar de rioolwaterzuivering in Strijen. Hier wordt het vervuilde rioolwater schoongemaakt en geloosd in het Oude Havenwater.

21 maart 2018

Het is nodig om de grondwaterstand rond het gemaal te verlagen. Hierdoor zou een woning in de buurt van het gemaal die niet op heipalen is gebouwd, schade kunnen oplopen. Daarom zijn de werkzaamheden voorlopig stilgelegd tot 7 mei.  

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met waterschap Hollandse Delta, projectmanager Joost Jongeneel, tel. 0900-2005 005, email: 2005005@wshd.nl

Lees meer over

zuiveren