Hervatting baggerwerkzaamheden in Strijen

6 maart 2018 Volgende week worden de baggerwerkzaamheden in De Keen in Strijen hervat. Deze week wordt gestart met het aanleggen van een baggerdepot. Het baggeren is even gestopt en er is aanvullend onderzoek verricht om uit te kunnen sluiten dat aangetroffen ijzerhoudend materiaal explosieven uit de Tweede Wereldoorlog betreft.

Dit onderzoek heeft het mogelijk gemaakt om, in overleg met het waterschap en de gemeente, te bepalen op welke manier de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Nu de werkwijze duidelijk is, wordt het resterende baggerwerk uitgevoerd. Hierop is de werkmethode aangepast; het werk wordt per locatie maatwerk gestuurd uitgevoerd. En nu worden de werkzaamheden hervat op deze locaties. De baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een snijkopzuiger, welke de baggerspecie via een pijpleiding naar een regionaal depot transporteert.

Parallel hieraan wordt onderzocht of in de bodem vreemd materiaal aanwezig is. Dit zal worden gedaan met behulp van een waterdrone, welke door middel van infrarood de bodem kan scannen. Het is de eerste keer dat waterschap Hollandse Delta deze methode gebruikt.

De werkzaamheden op de locatie nabij de Nieuwe haven Strijen worden uitgesteld vanwege verder onderzoek naar vreemd materiaal in de bodem. Met de gemeente en de Provincie wordt komende periode gebruikt om de beste maatregelen te bepalen voor deze locatie.

Lees meer over

waterbeheer