Bijeenkomsten voor agrariërs

1 februari 2018 Eind fabruari en begin maart organiseert waterschap Hollandse Delta in samenwerking met LTO Noord vier regionale bijeenkomsten voor agrariërs. Zoals ieder jaar is tijdens deze bijeenkomsten veel ruimte voor vragen en discussie.

De heemraden Lies Struik en Cok Sas van Hollandse Delta gaan nader in op het baggeren en klimaatadaptie.

Arie Verhorst en Marieke van Leeuwen van LTO Noord geven een toelichting op Delta Agrarisch Waterbeheer.

De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende data:

 

20 februari 2018 (Voorne-Putten)

Droogdok Jan Blanken, Dokweg 5, 3221AE Hellevoetsluis.
Aanvang: 19.30 uur (zaal open: 19.00 uur).

22 februari 2018 (IJsselmonde en Eiland van Dordrecht)

Paradijshoeve, Oostmolendijk 82, 2986 AA Ridderkerk.
Aanvang: 19.30 uur (zaal open: 19.00 uur).

6 maart 2018 (Hoeksche Waard)

Eendrachtshoeve,  Tuinweg 3,3284 XR  Zuid – Beijerland.
Aanvang: 19.30 uur (zaal open: 19.00 uur).

8 maart 2018 (Goeree-Overflakkee)

Grutterswei, Willemstraat 14, 3255 AB Oude-Tonge.
Aanvang: 19.30 uur (zaal open: 19.00 uur).

Voor, tijdens en na afloop van de bijeenkomsten zijn bovendien de kaarten beschikbaar van de gebieden waar in 2018 gebaggerd wordt. Ook de kaarten van peilbesluiten die herzien worden, zijn per gebied aanwezig. Uw opmerkingen en vragen over bovengenoemde onderwerpen zullen, voor zover mogelijk, tijdens deze bijeenkomsten worden beantwoord.

Lees meer over

landbouw