Vergadering algemeen bestuur in januari 2018

4 januari 2018 In januari vergadert het algemeen bestuur (Verenigde Vergadering) van waterschap Hollandse Delta onder andere over de Bestuurlijke kaders ALM-studies Zuiveren. Daarmee bepaalt het bestuur de kaders voor het beheer en onderhoud en de renovatie- en het investeringsprogamma voor de rioolwaterzuiveringsinstallaties van het waterschap. In 20 rwzi's maken we het rioolwater van 1,3 miljoen inwoners weer schoon.

De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar, beginnen om 14.00 uur en vinden plaats in het waterschapshuis aan de Handelsweg 100 te Ridderkerk.

Maandag 8 januari 2018

Vergadering van commissie Waterhuishouding en Waterzuivering (Water)

Dinsdag 9 januariĀ  2018

Vergadering van commissie Waterkering, (Vaar)Wegen en Vergunningverlening (WWV)

Woensdag 10 januari 2018

Vergadering van commissie Middelen, Bestuurlijke Zaken en Handhaving (MBH).

De commissievergaderingen zijn ter voorbereiding van de Verenigde Vergadering van 25 januari 2018.