Besluiten Verenigde Vergadering 25 januari 2018

31 januari 2018 De vergadering van het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta vond plaats in het Waterschapshuis aan de Handelsweg 100 in Ridderkerk.
Nabezinktank | © waterschap Hollandse Delta

In de vergadering zijn de volgende besluiten genomen:

Kap van wilgen langs de Bernisse

Veel commotie was er in de VV over de gekapte wilgen langs de Bernisse. Het waterschap heeft er 1.000 wilgen gekapt. De VV-leden merkten op dat de dertig jarige bomen niet als opschot worden gezien door de bevolking.

Verantwoordelijk heemraad Lies Struik liet weten het zeer te betreuren wat er in het Bernissegebied is gebeurd. Een door de heer Klok ingediende motie van treurnis haalde het niet. Wel werd een motie aangenomen waarin wordt gesteld dat er fouten zijn gemaakt en waarin bepaald is dat er voorlopig geen Round-up meer gebruikt wordt.

Ter uitvoering van de motie is heemraad Struik inmiddels begonnen aan een ontwikkelplan om de natuurbeleving in het gebied terug te brengen. Dit plan wordt samen met de gemeente, Staatsbosbeheer, bewoners en andere betrokkenen gemaakt. De portefeuillehouder moet de vorderingen elke drie maanden rapporteren aan de leden van het algemeen bestuur.

Bestuurlijke kaders ALM-studies Zuiveren: duurzaam, innovatief en kosteneffectief

Het bestuur van Hollandse Delta besloot over het toekomstbeeld van de twintig rioolwaterzuiveringen van dit waterschap. Waar mogelijk kiest het bestuur voor circulaire, duurzame en energie-neutrale waterzuiveringen. Het waterschap wil kosteneffectieve en toekomstbestendige rioolwaterzuiveringen.

Criteria zijn niet alleen kosten, prestaties en wet- en regelgeving. Het bestuur kiest ook voor duurzaam, energieneutraal en aansluiting bij de circulaire economie door het terugwinnen van de grondstoffen uit het rioolwater. Hollandse Delta houdt hierbij rekening met mogelijke toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld het verwijderen van hormonen, medicijnresten en andere ‘nieuwe stoffen’.

Herbenoeming lid Rekenkamercommissie WSHD

De heer F.C. Eerzamen is herbenoemd voor een periode van vier jaar tot lid van de Rekenkamercommissie van waterschap Hollandse Delta. De Rekenkamercommissie onderzoekt de activiteiten van het waterschap om inzicht te geven in de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid daarvan.

Nota bene

Op de website van het waterschap bij de agenda en de stukken van de vergadering bekijken en het audioverslag van de vergaderingen beluisteren. https://wshd.notubiz.nl/vergadering/480918/Verenigde%20Vergadering%2025-01-2018

De vergaderingen van het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta vinden plaats in het waterschapshuis aan de Handelsweg 100 in Ridderkerk, aanvang 14.00 uur. De volgende vergaderingen van het algemeen bestuur zijn op 29 maart, 31 mei, 28 juni, 27 september en 29 november.