Aanplant waterplanten in Ridderkerk

5 januari 2018 In de Waalboezem in Ridderkerk zijn diverse soorten waterplanten geplant om de soortendiversiteit aan planten en op termijn ook waterdiertjes te vergroten. De werkzaamheden maken onderdeel uit van een project om de waterkwaliteit te verbeteren. Er zijn 31 verschillende soorten aangeplant in verschillende stadia van ontwikkeling, zoals wortelstokken, zaden, wortelende plantjes en los drijvende plantjes.
© Hollandse Delta

Een deel van de planten is aangebracht in kratjes van biologisch afbreekbaar polymeer om de kans dat ze het goed gaan doen te vergroten. De kratten lijken van plastic, maar zijn biologisch afbreekbaar en zullen over een paar jaar zijn verdwenen. Tevens wordt een gedeelte van de planten beschermd door een biologisch afbreekbaar rekje, zodat ze niet door vissen of vogels kapot kunnen worden gemaakt.

KRW-maatregel

Eerder is er een natuurvriendelijke oever van 575 meter aangelegd op twee locaties, nu is er deze aanplant geweest. Dit project moet de waterkwaliteit en de ontwikkeling van waterplanten verbeteren en geldt als een KRW-maatregel.

De Kaderrichtlijn Water is een Europese wettelijke richtlijn. Deze richtlijn heeft voor iedereen consequenties: voor het Rijk, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat, gemeenten en uiteindelijk ook voor burgers en bedrijven. Naast de maatregelen op Rijksniveau bepalen gemeenten, het waterschap en belanghebbenden -aan de hand van Europese spelregels- wat er in het gebied van Zuid-Holland Zuid gedaan kan worden om de waterkwaliteit te verbeteren. Daarbij wordt niet alleen gekeken of de maatregelen technisch mogelijk zijn, maar ook of ze betaalbaar en dus werkelijk uitvoerbaar zijn.

De doelen voor Hollandse Delta voor de KRW staan beschreven in het Waterbeheerplan en het Uitwerkingsprogramma Waterbeheerplan. Hierin staan ook de maatregelen beschreven die we nemen om de doelen te bereiken.