Werkzaamheden rioolwaterzuivering Ooltgensplaat

4 december 2017 Hollandse Delta start met de reparatie aan de beluchtingstank van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Ooltgensplaat. Hiervoor zal de installatie 48 uur (dinsdag 5 december en woensdag 6 december) uit bedrijf genomen worden.

Er kan dan geen afvalwater worden afgevoerd naar de rwzi.

Afvoer door tankauto’s

Het afvalwater wordt vanuit Ooltgensplaat met tankwagens afgevoerd naar rioolgemaal Oostplaat in Middelharnis. Deze tankauto’s onttrekken het afvalwater uit de vuilwaterput van de gemeentelijke riolering ter hoogte van Prins Bernhardstraat 23 te Ooltgensplaat. De transportwerkzaamheden vinden plaats tussen 8.00 en 22.00 uur. Mogelijk kan dit enige overlast geven.

Route tankauto’s

In overleg met de gemeente is besloten om het verkeer leeg door het dorp te sturen via de Langeweg, Weespad, Bernardstraat. En geladen via de route over de Fittersweg. Ter hoogte van Langeweg 44 is een opstelplek voor de tweede wagen, als de eerste wagen nog aan de Bernhardstraat staat.