Finalisten IJSO bezoeken waterschap

7 december 2017 Vijftig jongeren uit zeven landen bezochten op 7 december waterschap Hollandse Delta voor de wedstrijd van de International Junior Science Olympiad (IJSO). Samen met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard daagt waterschap Hollandse Delta hen uit om na te denken over vraagstukken rond water en duurzaamheid. Ter inspiratie volgden de jongeren samen met heemraad Leo van Gelder de hoogwaterroute in Dordrecht.
Zes jongeren vertegenwoordigen India tijdens IJSO.

Water speelt een belangrijke rol in Nederland. Een groot deel van ons land ligt onder de zeespiegel of is kwetsbaar voor overstromingen van rivieren. De jongeren leren tijdens de excursies dat water zowel vriend als vijand is en dat een waterschap dijken versterkt en onderhoudt, zorgen voor voldoende water en het afvalwater van huishoudens en bedrijven zuivert op een duurzame manier.

Programma

De jongeren volgden in de ochtend een waterwandeling door Rotterdam waarbij het waterschap laat zien welke maatregelen tegen wateroverlast in de stad worden genomen. Daarna volgden ze de hoogwaterroute in Dordrecht waarbij ze ontdekten hoe het waterschap wateroverlast van de rivier voorkomt. 

IJSO

Meer dan 300 jongeren uit 50 landen van 15 jaar of jonger bezoeken Nederland voor de wedstrijd van de International Junior Science Olympiad. De jongeren worden uitgedaagd om het beste uit hun zelf te halen aan inzicht en vaardigheden voor scheikunde, biologie en natuurkunde. De goede ideeën en vragen van de jongeren gebruiken de waterschappen voor nieuwe innovaties.