Vergadering algemeen bestuur in november 2017

6 november 2017 In november vergadert het algemeen bestuur (Verenigde Vergadering) van waterschap Hollandse Delta over onder andere de begroting voor 2018. Daarbij hoort ook de kostentoedelingsverordening, waardoor duidelijk wordt wat de inwoners en bedrijven in 2018 moeten betalen voor de waterschapsbelasting.

Ook worden een aantal voorstellen besproken om budget vrij te maken voor de uitvoering van het project AKW Aanleg NVO Piershilse Gat en Delta Hoeve.

De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar, beginnen om 14.00 uur en vinden plaats in het waterschapshuis aan de Handelsweg 100 te Ridderkerk.

Vergaderdata:

De commissievergaderingen zijn ter voorbereiding van de Verenigde Vergadering van 30 november 2017. U kunt digitaal de agenda's en stukken voor de commissies en de Verenigde Vergadering raadplegen.