Dertig jaar Dokhaven

3 november 2017 Op 3 november 1987 werd de rioolwaterzuiveringsinstallatie Dokhaven in Rotterdam officieel geopend door Koningin Beatrix. Dus vandaag bestaat Dokhaven precies dertig jaar.
Hare Majesteit Koningin Beatrix opent Dokhaven op 3 november 1987 | © waterschap Hollandse Delta

Dokhaven is de enige ondergrondse rioolwaterzuiveringsinstallatie in Nederland. Waterschap Hollandse Delta zuivert hier het afvalwater van inwoners en bedrijven in Rotterdam, van zowel ten zuiden als deels ten noorden van de Nieuwe Maas.

Op de foto: Hare Majesteit Koningin Beatrix bezoekt Dokhaven op 3 november 1987. Met v.l.n.r. Minister van Verkeer en Waterstaat mevr. Neelie Kroes, burgemeester van Rotterdam Bram Peper, Commissaris der Koningin van de provincie Zuid-Holland Schelto Patijn en voorzitter Hommo Tonkes van Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden.

Via deze leidingen wordt het afvalwater verdeeld over de straten. | © waterschap Hollandse Delta/De Bruijn
Beluchtingsbassin 1e trap | © waterschap Hollandse Delta/De Bruijn
Tussenbezinktanks | © waterschap Hollandse Delta/De Bruijn
Onder deze vloer zitten de beluchtingstanks | © waterschap Hollandse Delta/De Bruijn
Nabezinkbassins | © waterschap Hollandse Delta/De Bruijn
Via deze leidingen stroomt het schone water (effluent) de Nieuwe Maas in. | © waterschap Hollandse Delta/De Bruijn