Minder energieverbruik voor duurzame samenleving

8 november 2017 Hollandse Delta wil een bijdrage leveren aan een duurzame maatschappij. Daarom worden de waterschapstaken op een maatschappelijk verantwoorde, duurzame wijze uitgevoerd. Eén van de onderwerpen die daarbij een rol spelen is het energieverbruik.
Zonnestuw bij Goeree-Overflakkee die werkt op zonne-energie.

Duurzaam energie inkopen en opwekken

Het waterschap zoekt daarbij naar wegen om het eigen energieverbruik structureel te verminderen. Daarnaast willen we energie meer duurzaam opwekken en inkopen, en projecten aanbesteden op basis van duurzaamheidscriteria.

De energie-inkoop is sinds 2012 100% groen en daarnaast participeert het waterschap als aandeelhouder van HVC in diverse energie-opwekkingsprojecten. Dit varieert van zonneweides en windmolenparken tot een Bio-Energie Centrale. De hoeveelheid ingekochte energie voor het Programma Waterketen tussen 2008 en 2016 is in die periode gedaald van 43 naar 38 miljoen kWh. Dit heeft het waterschap een besparing opgeleverd van bijna 350.000 euro per jaar.

Resultaten verminderen energie

Bekijk in de reportage Waterwerken 2016 hoe ver het waterschap is met het verminderen van het energieverbruik. Het huidige energieverbruik van Hollandse Delta in 2017 kunt u ook bekijken.