Collegebesluiten 4 juli 2017

7 juli 2017 Het college van dijkgraaf en heemraden (D&H) vormt het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta. D&H zijn belast met de dagelijkse aangelegenheden van het waterschap, de voorbereiding van alles wat aan de Verenigde Vergadering (VV) ter overweging en/of besluitvorming wordt voorgelegd en de uitvoering van de besluiten van de Verenigde Vergadering.
Anammox demonstratie installatie | © waterschap Hollandse Delta

D&H hebben op 4 juli 2017 onder meer het volgende besloten:

Resultaten CENIRELTA project

Waterschap Hollandse Delta heeft in de periode 2013 – 2016 samen met STOWA, Paques en de TU Delft een demonstratieproject uitgevoerd om stikstof te verwijderen uit het afvalwater met de zogenoemde Koude Anammox technologie. Het project CENIRELTA (Cost-Effective NItrogen REmoval from waste water by Low-Temperature Anammox) toont aan, dat deze technologie voor nieuwe zuiveringsinstallaties voordelen heeft (energie, ruimte en kosten). De toepassing van de technologie blijkt nog onvoldoende robuust om nu al toegepast te kunnen worden in de bestaande installatie van rioolwaterzuivering Dokhaven in Rotterdam-zuid. Het college heeft de uitkomsten van het project besproken en zal de conclusies gebruiken bij de voorbereiding van het toekomstbestendig houden van rwzi Dokhaven. Het CENIRELTA project is mede mogelijk gemaakt door een subsidie gekregen van het Europese LIFE+ programma.

 

De volgende D&H-vergadering vindt plaats op 18 juli 2017